БАСТЫ > НОРМА ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТІ > ЖОБА

 
 
 

«Әлеуметтік-еңбек саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 28 сәуірдегі № 279 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің ______ жылғы _____________ № ______ бұйрығына
анықтама-негіздеме

17.05.2017

 

 

№ 

Көрсетілуітиісмәліметтердіңтізбесі

Мемлекеттікорганның
ақпараты

1.

Нормативтік құқықтық актіні ұсынған мемлекеттік орган

ҚазақстанРеспубликасы

Еңбекжәнехалықтыәлеуметтікқорғауминистрлігі

2. 

Нормативтікқұқықтықактініқабылдауқажеттігінің негіздемесі (нақтымақсаттары, уәждері және нормативтік құқықтық акт қабылданған актігесілтеме)

«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 10-бабының 1) тармақшасына және «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізілімін бекіту туралы»Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 18 қыркүйектегі№ 983 қаулысына өзгерiстер мен толықтырулар енгізу туралыҚазақстан Республикасы Үкіметінің2017 жылғы 7сәуірдегі № 177қаулысына сәйкес

3. 

ҚазақстанРеспубликасыҮкіметінің                      2016 жылғы 6 қазандағы № 568 қаулысымен бекітілген Нормативтiк құқықтық актілерді ресімдеу, келісу, мемлекеттік тiркеу және олардың күшін жою қағидаларының                             51-тармағының талаптары ескеріле отырып, күші жойылғаны туралы актілердің деректемелері көрсетіле отырып, осы мәселе бойынша бұрын қабылданған, мемлекеттік тіркеуден бастартылған нормативтік құқықтық актілер туралы мәліметтер

Жоқ

4. 

Осы нормативтік құқықтық акт республикалық немесе жергілікті бюджеттер шығыстарының көбеюін немесе түсімдерінің қысқаруын көздейме

Көзделген жоқ

5. 

Нормативтік құқықтық актіні мүдделі мемлекеттік органдармен келісу туралы мәліметтер

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлігі

6. 

Интернет-ресурстарды қоса алғанда, бұқаралық ақпарат құралдарында жеке кәсіпкерліксубъектілерініңмүд делерін қозғайтын нормативтік құқықтық актілер жобаларының жариялануы (таралуы) туралы мәліметтер

Қазақстан Республикасы

Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің интернет: www.enbek.gov.kz интернет-ресурсында, «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған

7. 

«Құқықтық актілер туралы»2016 жылғы                          6 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының      18-бабының 8-тармағына (бұдан әрі – Заң ) сәйкес  уәкілетті мемлекеттік органдардың интернет-ресурстарында орналастырылған тауарлардың, көрсетілетін қызметтердің саудасына неме сезият керлікменшік құқықтарына қатысты нормативтік құқықтық актілер жобаларының жариялануы туралы мәліметтер

Талап етілмейді 

 

8.

Реттеушілік әсерге талдау жүргізу нәтижелері туралы мәліметтер (болған кезде)

Талап етілмейді  

9.

Заңның 19-бабына сәйкес жеке кәсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін қозғайтын  нормативтік құқықтық актінің жобасы бойынша сараптамалық қорытындыларды ұсынбаған жеке кәсіпкерлік субъектілерінің аккредиттелген бірлестіктері туралы мәліметтер

Жоқ

10.

Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасының жеке кәсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін қозғайтын нормативтік құқықтық актінің жобасы бойынша сараптамалық қорытындыны ұсынуы (ұсынбауы) туралы мәліметтер

 

11.

Заңның 20-бабына сәйкес қоғамдық кеңестің нормативтік құқықтық актінің жобасы бойынша ұсынымдарды ұсынуы (ұсынбауы) туралы мәліметтер

 

12.

Ашық нормативтік құқықтық актілердің интернет-порталында орналастырылған нормативтік құқықтық актілердің жобаларын көпшіліктің талқылауы туралы мәліметтер


egov.kz

Заң қызметі департменті директорының міндетін атқарушы          Б. Парсегов