Ѕј—“џ 

 
 
 
 жерг≥л≥кт≥ қоғамдастық жиналысы (ћеждуреченск ауылдық округ≥) 21.08.2017

       

31 тамыз 2017 жылы сағат 11:00-де ћеждуреченск ћәдениет Үй≥нде жерг≥л≥кт≥ маңызы бар мәселелерд≥ шешуге 2018 жылдың бюджет қаражатын жоспарлау және жұмсалуы жөн≥нде, жерг≥л≥кт≥ өз≥н-өз≥ басқарудың к≥р≥с көздер≥ мәселес≥н қалыптастыру және пайдалану мақсатында, ћеждуреченск ауылдық округ≥н≥ң жерг≥л≥кт≥ қоғамдастықтың жиналысы өтед≥