Ѕј—“џ 

 
 
 
 жерг≥л≥кт≥ қоғамдастық жиналысы (ћеждуреченск ауылдық округ≥) 10.07.2017

       

19 ш≥лде 2017 жылы сағат 15:00-де ћеждуреченск ауылының ћәдениет Үй≥нде жерг≥л≥кт≥ өз≥н-өз≥ басқарудың к≥р≥с көздер≥н қалыптастыру мәселес≥ мен пайдалану және 6 айда (жарты жылдықта) атқарған жұмыстарын талқылау, мониторинг≥леу мақсатында, ћеждуреченск ауылдық округ≥н≥ң жерг≥л≥кт≥ қоғамдастықтың жиналысы өтед≥.