Ѕј—“џ 

 
 
 
 жерг≥л≥кт≥ қоғамдастық жиналысы (Ёнергетический ауылдық округ≥) 04.12.2017

 

    
        2001 жылғы 23 қаңтардағы є148 ЂҚазақстан –еспубликасындағы жерг≥л≥кт≥ мемлекетт≥к басқару және өз≥н-өз≥ басқару  туралыї заңының 39-3 бап 7-тармағын басшылыққа ала отырып, 14.12.2017 жылы сағат 15:00-де Ёнергетический ауылдық округ≥ әк≥м≥ аппаратының ғимаратында Ёнергетический ауылдық округ≥н≥ң жерг≥л≥кт≥ қоғамдастықтың жиналысы өтет≥н≥н хабарлаймыз.

 

          үн тәрт≥б≥нде: 

1.јудандық коммуналдық мүл≥кт≥ жерг≥л≥кт≥ өз≥н-өз≥  басқарудың коммуналдық менш≥г≥не беру туралы.