БАСТЫ > АУДАН БӨЛІМДЕРІ > ЖЕР ҚАТЫНАСТАРЫ БӨЛІМІ > ҚҰЖАТ

 
 
БӨЛІМНІҢ ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕСІ  
 

«Іле ауданы жер қатынастары бөлімі»

 мемлекеттік мекемесі туралы

ЕРЕЖЕ

 Жалпы ережелер

1. Алматы облысы Іле ауданының жер қатынастар бөлімі (одан әрі мәтін бойынша-Бөлім) Алматы облысы Іле ауданының аумағында жер қатынастары саласындағы қызметкерлерді орныдаудың өкілеті мемлекеттік орган болып табылады.

2. Бөлім өзінің қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына, Қазақстан Ресмпубликасы заңдарына, өзге де нормативтік құқықтық аткілеріне, қаулыларына, Алматы облысының Іле ауданы Әкімінің шешімдеріне, қаулыларына және өкімдеріне, сонымен қатар осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

3. Бөлім мемлекеттік мекемесінің үйымдастыру-құқықтық түріндегі заңды тұлға болып табылады, өзінің мемлекеттік тілдегі атауымен мөрі, мөртабан, белгіленген үлгідегі бланкісі, сонымен қатар Қазақстан Респібликасының Заңнамасына сәйкес банкте шоты болады.
 
        Бөлім өзінің отынан азаматтық- құқықтық қатынастарға қатысады.
        Бөлімнің, егер оның заңнамаға сәйкес өкілеттігі болса мемлекетті атынан азаматтық-құқықтық қатынастар жағынан шығуға құқығы болады.

4. Бөлім өзінің құзырлығы мәселелері юойынша заңнамамен белгіленген тәртіпте Алматы облысы Іле ауданының аумағында міндетті түрде күші бар актілер шығарады.

5. Бөлім туралы Ережені оның құрылымын және шаттық бірлікті Алматы облысы Іле ауданының Әкімдігі бекітеді.

6. Бөлімнің заңды мекен – жайы: 040700, Қазақстан Респібликасы, Алматы облысы, Іле ауданы, Өтеген батыр кенті, Абай көшесі, №23 үй.

7. Бөлімнің толық аты мемлекеттік тілде – «Іле ауданының жер қатынастары бөлімі» мемлекеттік мекемесі (Мемлекеттік органы).
Орыс тілінде – Государственное учреждение (государственный орган) «Отдел земельных отношений Илийского района»

8. Бөлімнің құрылтай құжаты осы Ереже болып табылады.

9. Бөлімнің қызметін қаржыландыру жергілікті бюджетен жүзеге аырылады.

10. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес бөлім филиалдар мен өкілдіктер құра алмайды.

11. Мекеменің мәлімдемесі: «Іле ауданыдық жер қатынастар бөлімінің» құрылтайшысы болып келетін «Қазақстан Республика Үкіметі» тұлғасы Іле ауданының аппарат әкімшілігі.

Мекен жайы: Өтеген батыр кенті, Батталханов көшесі №8 үй, ҚҰЖҚ мемлекеттік класификатары бойынша код:04068101, 17 желтоқсан 1994 жылғы

СТТН-090400011403

Есеп шот:002130447

Банк-Іле ауданеыдық Қызынашылық бөлім

СТТН-090400011414

  Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы

  Куәлік  7165-1907  ГУ 25.08.200 жылғы «Іле ауданы Әкімияты».

 

                        2.    Бөлімінің негізгі міндеттері, қызметтері мен құқықтары

12.Бөлімнің негізі міндеттері Алматы облысы Іле ауданының жер                                                              қатынастарын реттеу саласында біріңғай мемлекеттік саясат жүргізу болып табылады.

13. Бөлімнің жер  қатынастар саласындағы міндеттері жүзеге асыру үшін Қазақстан Республикасы заңнамасына сайкес төмендегі функцияларды алады:

         1)   Иеліксіз жер телімдерін  есепке қою;

         2)   Ауданының жергілікті атқарушы органның жер телімдерін беру                   

                және олардың мақсаты бағытын өзгерту жөніндегі ұсыныстары мен   

                шешімдерін жобаларын дайындау;

         3)   Мемлекеттік қажеттіліктері үшін жер телімдерәін алу жөніндегі   ұсыныстар дайындау; 

         4)   Жер телімдерін бөлінетінін және бөлінбейтінін анықтау;

         5)   Жерге орналастыру жүргізуді ұйымдастыру және жер телімдерін қалыптастыру жөніндегі

               жерге орналастыру жобаларын бекіту;

         6)  Аудандарда жерлерін тиісті пайдалану жөніндегі жобалар мен нұсқауларды, жерлерді

              аймақтандыру мен бағдарламалар жобаларын әзірлеуді ұйымдастыру;

7)      Елді мекендар аумақтарын жер шаруашылық орналастыру жобаларын әзірлеуді ұйымдастыру;

8)      Жер саудаларын ( аукциондар, байқаулар) өткізуді ұйымдастыру;

9)      Жер пайдалану мен қорғауға байланысты қалалық, аудандық бағдарламаға, жобалар,а және нұсқауларға сараптама жүргізу;

10)   Аудандардын жер балансын жасау;

11)   Жер телімдері мен жер пайдаланушыларды, сонымен қатар жердің басқа құқықтық қатынастары субъектілерінің есебін жүргізу;

12)   Жер теліміне құқықтығын куәландыратын құжаттарын беру;

13)   Жер телімінің барлығы немесе жоқтығы туралы анықтамалар беру;

14)   Ауыл шаруашылығы мақсаттағы жер телімдерінің төлқұжаттарын беру;

15)   Жер телімдерін сатып алу- сату шарттарын, жалда және уақытша тегін пайдалану шарттарын жасау;

16)   Жылжымалы жерлерде, жақсартылған шабындықтарда  және жайылымдарды, көпжылдық егістіктер алып жатқан жерлерде, сонымен қатар ерекше қорғалатын  табиғи аумақтар жерлерінде және орман қоры жерлерінде жұмыстар жүргізу жайларын қоспағанда, іздестіру жұмыстарын жүргізу үшін жер телімдерін пайдалану ауданның ( облыстық маңызды қаланың) жергілікті атқарушы органның рұқсаттарын беру жөніндегі ұсыныстар дайындау;

17)   Ауыл шаруашылығының пайдалы жерлерін бір түрінен басқасына ауыстыру  жөніндегі ұсыныстар дайындау;

14. Өзінің функцияларын жүзеге асыру мақсаттарында бөлімінің заңнамамен белгіленген тәртіпте                                    

      төмендегі құқықтары болады;

1)      мемлекеттік органдардан басқа да ұйымдардан, лауазымды тұлғалардан  жер пайдалану мен    

қорғау мәселелері бойынша қажетті ақпарат алу және сұраты;

           2) аудандардың жергілікті атқарушы органдарының қарауына заңнамалық актілерімен   қарасты- 

                рылған негіздемелер бойынша жер телімдеріне иелік құүқығы мен жерді пайдалану құқығын

                тоқтату туралы ұсыныстар енгізу;

2)      жер заңнамасына қайшы келетін жергілікті мемлекеттік басқару органдары шешімдерінің күшін тқтату ұсыныстарын енгізу;

3)      жер заңнамасына қайшы келетін жергілікті мемлекеттік  басқару органдары шешімдерінің күшін тоқтату туралы ұсыныстар енгізу;

4)      жер ресурстарын пайдалану мен қорғауға қатысты кенттік және ауылдық атқарушы органдар әкімдерінің қызметіне басшылықты және үйлестіру жұмыстарын жүзеге асыру.

                                       

                                                               3.Бөлімнің мүлкі

15. Бөлімнің жеке мүлкін жедел басқару құқығы бар;

16. Бөлімнің мүлкі оған мемлекет бергене мүлік есебінен қалыптасады және құны бөлімнің балансында көрсетілген негізгі және айналымдағы құралдардан, сонымен қатар басқа да мүліктерден тұрады.

17. Бөлімге бекітіліп берілген мүлік коммуналдық меншікке жатады.

18. Оған бекітілп берілген мүлікті бөлімнің өздігінен иесіздендіруге немесе басқа тәсілмен басқаруға құқығы жоқ.

19. Жедел басқару құқығымен меншік иесінің жедел басқаруға оған тек мүлік иесінің келісуімен ғана жол береді.   

                 

                                                     4. Бөлімнің қызметін ұйымдастыру

 

20. Аудан Әкімі Алматы облысы жер қатынастары басқармасының келісі бойынша Бөлімнің бастығын лауазымына тағайындайды және лауазымынан босатады.

21. Бастық ҚР-ның қолданыстағы заңнамасына сәйкес, бөлімнің  қызметкерлерін лауазымына тағайындайды және лауазымынан босатады;

22.Бастық бөлімінің жұмысын ұйымдастырады және басшылық етеді, бөлімге жүктелген міндеттердің орындалуына және өзінің функцияларын жүзеге асыруына дербес жауапкершілік алады;

23. Осы мақсаттарды бастық:

1) Бөлім қызметкерлердің міндеттерін, жауапкершілігін және өкілдіктерін анықтайды;

2) ҚР-ның қолданыстағы заңнамамен белгіленген  тәртіпте бөлімнің мамандарына тәртіптік жазалар салады;

3) Бөлімнің атынан бөлім актілеріне және басқа құжаттарға қол қояды;

4) Мемлекеттік органдарда және басқа да ұйымдарда бөлімді сенім хатсыз ұсынады;

5) Келісім-шарттар жасайды;

6) Сенімхаттар береді;

7) ҚР-ның қолданыстағы заңдылықтарына сәйкес басқа да өкілдіктерді жүзеге асырады..

 

 

                         5. Мемлекеттік басқару органының өкілеттігі

24. Құрылтайшының өкілеттігі:

1) Мемлекеттік мекеме басшысының құқытарын, міндеттері мен жауапкершілігін, оны қызметінен босату негіздерін белгілейді;

2) Еңбек туралы сақтау мәселелері бойынша бақылауды жүзеге асырады;

3) Бекітілген мүліктердің тиімді пайдалану және сақталуын бақылауды жүзеге асырады;

 

                       6. Бөлімнің құрылтай  құжаттарына өзгерістер мен толықтырулар

                                                                енгізу   тәртібі

 

25. Бөлімнің құрылтай құжаттарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу тәртібі ҚР-ның қолданыстағы заңнамасына сәйкес жүзеге асырады.

 

                     7. Бөлімді қайта құру және тарату

 

26. Бөлімді қайта құру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес жүзеге асырады.